Dofinansowanie dla spółek wodnych i hodowców świń

28 września ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Na złożenie wypełnionych formularzy beneficjenci mają czas do 26 listopada.

Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej przyznawane będzie dwóm grupom beneficjentów.
 

Dofinansowanie dla hodowców świń

Pierwszą z grup są rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, chcący zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Beneficjenci mogą liczyć na wsparcie wynoszące do 100 tys. zł. Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dofinansowanie można otrzymać na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń, zakup silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie i wykonanie robót związanych z jego posadowieniem (zwrot do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji), a także wykonanie ogrodzenia. W przypadku ostatniej inwestycji, zwrotowi podlegać będzie do 80 proc. kosztów określonych według standardowych stawek jednostkowych, wynoszących:

 • 230 zł (koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia),
 • 2100 zł (koszt wykonania bramy),
 • 710 zł (koszt wykonania furtki).
   

Dofinansowanie dla spółek wodnych

Drugą grupą beneficjentów są spółki wodne lub ich związki, w których, jak informuje ARiMR, większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. W tym przypadku maksymalne wsparcie dla beneficjentów wynosi 1 mln zł i obejmuje wsparcie na zakup maszyn i urządzeń zapobiegających zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie lub powódź. Również w tym przypadku beneficjenci muszą liczyć się z limitem dofinansowania wynoszącym 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Warto jednak pamiętać, że spółki i związki spółek chcące ubiegać się o dofinansowanie:

 • przebudowy lub remontu rowu melioracyjnego,
 • budowy, przebudowy lub remontu progu, zastawki, przepustki ze spiętrzeniem
 • lub prac na sieciach drenarskich,
  mogą zrobić to dopiero w kolejnym naborze.
   

Jak i do kiedy dostarczyć wniosek?

Wypełnione formularze wniosków o przyznanie wsparcia, standardowo przyjmowane są w regionalnych oddziałach ARiMR. Dokumenty można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście (lub przez upoważnioną osobę) do placówki Agencji, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Nabór wniosków potrwa do 26 listopada.