Zaliczki na poczet dopłat jeszcze w tym miesiącu

Wzorem poprzednich lat, również tego roku rolnicy mogą liczyć na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i działań obszarowych PROW. Wypłaty ruszą jeszcze w tym miesiącu!

Stosowne rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i działań obszarowych PROW niebawem doczekają się publikacji. Pierwsze zaliczki zostaną wypłacone już 18 października.
 

Jaka zaliczka przy płatnościach bezpośrednich?

Jak informuje MRiRW, płatności zaliczkowe zostaną wypłacone do powierzchni gruntów/liczby zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryfikowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maksymalnie wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich może wynieść 70 proc. wsparcia należnego rolnikowi z tytułu wszystkich rodzajów płatności bezpośrednich.

85 proc. na poczet płatności PROW
 

Wyższa natomiast będzie maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności PROW. W tym przypadku wyniesie ona 85 proc. Zgodnie z informacją ministerstwa, zaliczki PROW będą wypłacane dla poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020, a także dla działań:

  • „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
  • „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014-2020,
  • „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
  • „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.
     

Zaliczki będą wypłacane w terminie od 18 października do końca listopada. Od pierwszego grudnia beneficjenci będą mogli natomiast liczyć na wypłatę pozostałych kwot należnych im płatności.